روند میکروالکترونیک در آینده؛ سفری به دنیای ناشناخته‌ها |روند میکروالکترونیک در آینده؛ سفری به دنیای ناشناخته‌ها از ام سی الکترونیک| کتاب پیش‌رو، پیشرفت شاخه‌های مرتبط به میکروالکترونیک را، با بررسی دیدگاه‌های عمیق و همچنين …

اصول طراحی ترانسفورماتور؛ ویرایش سوم |اصول طراحی ترانسفورماتور؛ ویرایش سوم از ام سی الکترونیک| در جدیدترین ویرایش موجود، خواننده اصول طراحی ترانسفورماتور را خواهد آموخت که با طراحی و همچنين شیوه‌های اصلی با شبیه‌سازی‌های …

ریاضیات مهندسی مدرن |ریاضیات مهندسی مدرن از ام سی الکترونیک| سال شمسي نشر: ۲۰۱۸  |  تعداد صفحات: ۸۵۰  |  حجم فایل: ۳۴,۱۰ مگابایت  |  زبان: انگلیسی Modern Engineering Mathematics نویسنده: Abul Hasan Siddiqi, Mohamed Al-Lawati, Messaoud Boulbrachene ناشر: CRC Press …

روشهای عددی کاربردی با متلب برای مهندسان و همچنين دانش‌پژوهان |روشهای عددی کاربردی با متلب برای مهندسان و همچنين دانش‌پژوهان از ام سی الکترونیک| سال شمسي نشر: ۲۰۱۷  |  تعداد صفحات: ۷۲۰  |  حجم فایل: ۳۱,۵۷ مگابایت  |  زبان: انگلیسی …