ریاضیات مهندسی مدرن |ریاضیات مهندسی مدرن از ام سی الکترونیک| سال شمسي نشر: ۲۰۱۸  |  تعداد صفحات: ۸۵۰  |  حجم فایل: ۳۴,۱۰ مگابایت  |  زبان: انگلیسی Modern Engineering Mathematics نویسنده: Abul Hasan Siddiqi, Mohamed Al-Lawati, Messaoud Boulbrachene ناشر: CRC Press …

روشهای عددی کاربردی با متلب برای مهندسان و همچنين دانش‌پژوهان |روشهای عددی کاربردی با متلب برای مهندسان و همچنين دانش‌پژوهان از ام سی الکترونیک| سال شمسي نشر: ۲۰۱۷  |  تعداد صفحات: ۷۲۰  |  حجم فایل: ۳۱,۵۷ مگابایت  |  زبان: انگلیسی …

درک الکترونیک خودرو؛ رویکرد مهندسی |درک الکترونیک خودرو؛ رویکرد مهندسی از ام سی الکترونیک| سال شمسي نشر: ۲۰۱۷  |  تعداد صفحات: ۷۱۰  |  حجم فایل: ۳۹,۴۲ مگابایت  |  زبان: انگلیسی Understanding Automotive Electronics: An Engineering Perspective, 8th Edition نویسنده: William …

کتاب راهنمای مهندسی برق دریایی |کتاب راهنمای مهندسی برق دریایی از ام سی الکترونیک| سال شمسي نشر: ۲۰۱۷  |  تعداد صفحات: ۵۵۴  |  حجم فایل: ۱۴,۹۸ مگابایت  |  زبان: انگلیسی Offshore Electrical Engineering Manual 2nd Edition نویسنده: Geoff MacAngus-Gerrard ناشر: …

اصول الکترونیک دیجیتال و همچنين طراحی منطق |اصول الکترونیک دیجیتال و همچنين طراحی منطق از ام سی الکترونیک| این کتاب بر روی اصول بنیادی الکترونیک دیجیتال و همچنين طراحی منطق تمرکز دارد و همچنين …