برچسب خورده: قلم قرآنی

قلم قرآنی یاسین ۴GB

قلم قرآنی جدید یاسین ۴GB قلم قرآنی قلم قرآنی یاسین ۴GB بهتریـن وسیله برای یادگیری و حفظ تلاوت ترتیل قرآن توسط اساتیدترجمه فارسی (استاد انصاریان ایت اله مکارم شیرازی )و ترجمه به بازنهای دیگر …