پایان نامه طراحی یک وب سایت

با آمدن اينترنت راه به دنياي جديد باز شد بسياري از مرزها برداشته شد امروزه اينترنت به اضافه فراياي قدرتمند فرا مرزي وسائل ي مناسب براي تبليغات امور تجاري است. اکثرا ٌ شركتها و مؤسسه ها معتبر براي ارائه نمايش كارشان آن را به صورت صفحات وب به جهان يان عرضه مي كنند. صفحات وب به صورت HTML هستند كه پيش از اين بوسیله اپلتهاي جاوا نرم افزار هاي پيچيده اي كاربران اينترنت قادر به بازبینی ايجاد صفحات وب بودند.

انجام پایان نامه کامپیوتر

پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت,پایان نامه مدیریت

عنوان صفحه
چكيده
مقدمه
اصول اوليه FronT page
پنجره اصلي FronT page
شروع به كار FronT page و خروج از آن
براي راه اندازي FronT page
استفاده از آيكن هاي Views
تغيير نماها
مصرف از نوارهاي وسائل ( TooL BARS)
فعال غير فعال نمودن نوارهاي وسائل
باز آرايي نوارهاي وسائل
انتقال نوارهاي وسائل در desktop
قرار دادن نوارهاي وسائل در پنجره اصلي (DOCK)
تغيير اندازه نوارهاي وسائل مستقل (Free Standing)
اضافه يا حذف كردن دكمه هاي نوار وسائل
سفارش كردن يك نوار وسائل موجود
ايجاد يك نوار وسائل موجود
حذف يك نوار وسائل
منوها
گشودن يك صفحه موجود وب:
ذخيره سازي يك صفحه وب:
ايجاد گشودن و بستن سايتهاي وب
ايجاد يك سايت جديد وب
گشودن يك سايت موجود وب:
ايجاد يك سايت وب:
اضافه كردن صفحات به يك ساختار Web
اعطاي عنوان به يك صفحه
تغيير نام يك صفحه وب
باز آرايي ساختار يك سايت Web
بازار آرايي يك صفحه واحد
بازار آرايي گروه هاي حاوي صفحات
كنترل و نظارت بر نماي ساختار سايت
فرونشاني ( Collapse) ساختار سايت
گسترش ساختار سايت
مشاهدات يك زير درخت
توسعه گشادن يك زير درخت
چرخاندن نماي ساختار سايت
Zoom كردن ساختار سايت به داخل خارج
ايجاد نوارهاي مشترك Navigation
اضافه كردن حواشي مشترك ( Shared Borders)
تنظيم پيوندها جهت نوارهاي مروري Site-wide
گزينه هاي Navigation Bar
غير فعال كردن حواشي مشترك جهت صفحات واحد
تغيير برچسب هاي پيش فرض Navigation
تغيير برچسب هاي رهيابي ( Labels Navigation)
استفاده از الگوها و زمينه ها
ايجاد يك صفحه به واسطه يك الگو
ايجاد يك سايت Web از يك الگو
به كار يك زمينه به يك صفحه يا سايت Web
تغيير يك زمينه
گزينه هاي زمينه ( Theme oPtions)
رنگ ها
تصاوير
متن
ايجاد قالب بندي متن
درج ويرايش متن
درج متن در يك صفحه Web
انتقال مكان نماي متن
انتخاب متن
حذف متن
انتقال متن
خنثي سازي يك عملكرد
انجام مجدد يك عملكرد
اضافه كردن يك انقطاع خطي به متن
اضافه كردن يك پاراگراف
نمايش انقطاع خط نشانه هاي پاراگرافت
نمايش پنهان سازي انقطاع و نشانه هاي پاراگراف
يافتن و جايگزيني متن
يافتن متن به روي يك صفحه واحد
يافتن متن در همه يك سايت Web
جستجو براي كد ML آH در سايت
جايگزيني متن بر روي يك صفحه
جايگزيني متن در همه يك سايت Web
بررسي املاء
تغيير زبان لغت نامـه
قالب بندي متن
تغيير نماي فونت
تغيير اندازه فونت
تغيير سبك و حالت فونت
تغييرات رنگ فونت
تغيير همتوازي متن
گزينه هاي فونت
تغيير فونت كاراكترهاي
تغيير موقعيت مكاني كاراكترها
حذف قالب بندي متن
قالب بندي پاراگراف ها، ليست ها و عناوين
كاربرد پاراگراف ها
همترازي يك پاراگراف
ايجاد تورفتگي در پاراگراف ها
ايجاد تورفتگي در يك پاراگراف ها
سفارشي كردن تورفتگي ها براي پاراگراف ها
تغيير سبك پاراگراف ها
تغيير سبك Normal جهت پاراگراف ها
كاربرد سبك FormaTTed جهت پاراگراف ها
استفاده از ليست ها
ايجاد ليست هاي بدون ترتيب ( Unordered)
ايجاد يك ليست BulleTed
ايجاد ليست هاي تعريفي
مراحل ايجاد يك ليست تعريفي
ايجاد ليستهاي منظم ترتيبي (Ordered)
مراحل ايجاد يك ليست شماره گذاري شده
سفارشي كردن ليست ها
مراحل سفارشي كردن ليست ها
گزينه هاي ليست
ليست هاي تو در تو ( Nested Lists)
مراحل ايجاد يك ليست تو در تو
مصرف از عناوين صفحات
اضافه كردن عناوين
تغيير اندازه يك عنوان
اضافه کردن فراپيوندها ( HYPER LiNks)
پيوندهاي قطعي و نسبي
پيوند يك صفحه خارجي Web
گزينه هاي HYPER LiNks CreaTe
پيوند به يك صفحه موجود در سايت Web شما
ايجاد يك پيوند E-mail
پيوند به صفحاتي كه هنوز ايجاد نشده اند
ايجاد يك صفحه جديد پيوند آن
تغيير پيوندها
ويرايش يك پيوند
حذف يك پيوند
به روز رساني پيوندها
كاربرد نشانه ها (Book marks)
مراحل ايجاد يك نشانه Book marks
پيوند به يك نشانه
يافتن نشانه ها
برداشتن يك نشانه
تنظيم رنگ هاي پيوند
تغيير رنگ يك پيوند
ايجاد پيوندهاي تصويري
پيوند يك تصوير كامل به يك فايل
ايجاد يك تصوير Hotspot
يافتن به احتمال زیاد ت تصويري Hotspot
مراحل يافتن Hotspot
حذف يك Hotspot
تغيير پيوند يك Hotspot
كاربرد دكمه هاي Hover
اضافه كردن يك دكمه Hover
ويرايش يك دكمه Hover
سفارشي كردن دكمه هاي Hover
استفاده از نماي HYPer Link
سوئيچ كردن به نماي فرا پيوندها
بررسي پيوندها بر روي يك صفحه ديگر
مصرف از نوارهاي رهيابي تك صفحه اي
مراحل اضافه کردن نوارهاي رهيابي تك صفحه اي
ويرايش يك نوار رهيابي تك صفحه اي
حذف يك نوار رهيابي
بررسي انتشار سايت هاي وب
بررسي سايت
مراحل بررسي ترميم مشكلات
علامت گذاري صفحات جهت انتشار
بررسي وضعيت انتشار صفحات
تغيير وضعيت انتشار يك صفحه
پنهان كردن صفحات از مرور گرها
مراحل پنهان كردن صفحات
اضافه کردن Meta Tags جهت وسائل هاي جستجو
راهنمايي وسائل هاي جستجو جهت شاخص گذاري سايت شما
جلوگيري از دسترسي وسائل ها جستجو
انتشار بر روي وب
مراحل انتشار سايت
گزينه هاي Publish web
نتيجه گيري
منابع مأخذ

چکیده:
با آمدن اينترنت راه به دنياي جديد باز شد و بسياري از مرزها برداشته شد امروزه اينترنت همچنین فراياي قدرتمند فرا مرزي وسائل ي مناسب براي تبليغات و امور تجاري است. اکثرا ٌ شركتها و مؤسسه ها معتبر جهت ارائه و نمايش كارشان آن را به صورت صفحات وب به جهان يان عرضه مي كنند. صفحات وب به صورت HTML می باشند كه پيش از اين بوسیله اپلتهاي جاوا برنامـه هاي پيچيده اي كاربران اينترنت قادر به ویرایش ايجاد صفحات وب بودند.
اما در آستانه سال ۲۰۰۰ شركت ميكرو سانت برنامـه ي حرفه اي به نام فرانت پيچ ۲۰۰۰ را عرضه كرد كه با آن مي توان به راحتي صفحات وب ايجاد كرد اين برنامـه بسيار آسان است و هر كس كه با پروگرام هاي سري ميكرو تولید و ساخت آفيس آشنا باشد به راحتي مي تواند بعد از كمي تجربه به راحتي ايجاد يك متن آسان صفحات گرافيكي و مولتي مديا بر روي اينترنت بسازد و آنها را در سايت مورد نظر خدمات رسان نصب كند. باشد كه با بكارگيري اينترنت بتوانيم هويت و اصالت كشور عزيزمان ايران را به جهان يان بنمايانيم و از دانش و تجربه تمدنهاي ديگر نيز بهره مند گرديم.

اصل اوليه FronT Page :
اين فصل يك شماي كلي اجمالي از ويژگيهاي اصلي FronT Page و وظايف ابتدايي بازكردن و بستن و ذخيره سازي صفحات وب سايت ها در اختيار شما مي گذارد. هر يك از مطالب موجود در اين فصل مانند نماها، منوها يا نوارهاي وسائل با جزئيات بيشتري بعداً در ادامه شرح داده مي شوند. شروع كار در اين وهله ، يك ديد كلي از توابع و سازمان دهي برناممه به شما داده و اجازه مي دهد تا بتوانيم در زمان آمادگي بيشتر تعمق نماييد.
پنجره اصلي FronT Page:
پنجره هاي قديمي Explorer ,Editor مربوط به پروگرام ۹۸ FronT Page، به يك پنجره واحد جهت ۲۰۰۰ FronT Page تبديل شده اند. به طور فرض، پنجره اصلي FronT Page در حال حاضر در تنظيمات نماي Normal page مي گردد.
۱- كادر منوي برنامـه كاربردي: با كليك نمودن بر روي آيكن FronT Page، يك كادر باز شو راه اندازي مي گردد كه حاوی گزينه هايي جهت پنجره FronT Page مي باشد. كه عبارتند از: باز نشاني (Restore)، تغيير مكان (Move)، حداقل (Minimize)، حداكثر ( Maximize) بستن (close)
۲- اسامي صفحه سايت Web: وقت ي كه يك Web ايجاد مي گردد نامي جهت آن در نظر گرفته مي شود شما نيز زمان ي كه يك صفحه web را جهت اولين بار ايجاد مي كنيد آن را نام گذاري مي نماييد.
۳- دكمه هاي كنترل پنجره: با كليك كردن روي سه دكمه ( از چپ به راست): پنجره در نوار وظيفه قرار مي گيرد(حداقل) پنجره به حالت صفحه كامل گسترش مي يابد (حداكثر) اينكه برناممه كاربردي خاتمه مي يابد.
۴- نوار منو نوارهاي وسائل : به طور پيش فرض برنامـه FronT Page نوار منو، نوار وسائل استاندارد نوار وسائل قالب بندي را نمايش مي دهد. جهت تغيير نوارهايي ظاهر مي شوند، پس View>Toolbar را گزینش کرده گزينه هاي مورد نظر خود را فعال يا غير فعال ( ON loff) نماييد.
۵- نوار نماها ( View bar): FronT Page به طور پيش فرض در نماي page باز مي شود روي هر يك از پنجه آيكن ديگر جهت مشاهده نماي دلخواه كليك نماييد:
Folders براي مرتب كردن فايلها پوشه ها Reparts جهت دسترسي به فايلها، پيوندها و تصاوير يك سايت باز شده Navigation web به منظور مشاهده و ويرايش ساختار يك سايت Hyperiinks web جهت ديدن پيوندهاي مربوط به هر صفحه در يك سايت Webو tasks به منظور بررسي، ايجاد ويرايش يك فهرست TO-DO جهت سايتweb.
۶- برگه هاي نماي صفحه: FronT Page به طور پيش فرض در نماي نرمال باز مي گردد و به شما امكان مي دهد، تا صفحه web بگشاييد. به منظور مشاهده ويرايش يك كد بندي صفحه، روي HTML كليك نماييد و براي ديدنراهنمای مشاهده صفحه در مردرگر web روي preview كليك كنيد.
اگر مرورگر Internet Enpbrer, MicrosoFT web بر روي سيستم شما نصب نشده باشد.“preview” ظاهر نخواهد شد.( نيازي به اجرا شدن Internet Enpbrer نمي باشد بلكه فقط بايد نصب شده باشد).
۷- روند و پيشرفت download: مادامي كه FronT Page در حال باز كردن يك صفحه web مي باشد. آيكن مربوطه مي چرخد به مجدد اينكه كليه فايلهاي مربوط به صفحه باز شوند متوقف خواهد شد.
۸- برآورد شده براي Download: FronT Page به طور پيش فرض براي نمايش مدت زمان تنظيم شده است كه صفحه جاري به منظور Down load از طريق اتصال دوم ۸/۲۸ بيت در ثانيه استفاده مي كند. شما مي توانيد براي تغيير سرعت اتصال كليك نماييد، با وجود اينكه سرعت ۸/۲۸ احتمـا لاً ميانگين سرعت دوم شماره گيري كاربر را ارائه مي دهد.
شروع به كر FronT Page و خروج از آن جهت راه اندازي FronT Page:
۱- روي دكمه Start در نوار وظيفه windows كليك كنيد مكان نماي خود را روي Programs قرار داده و پس روي آيكن FronT Page كليك نماييد.
۲- به مجرد اينكه FronT Page راه اندازي گرديد، يك صفحه خالي Web به شما نشان داده مي شود. حال شما مي توانيد آن صفحه را ويرايش کرده و يا صفحات ديگري ايجاد نماييد.
براي خروج از FronT Page:
۱- بعد از ذخيره سازي عمليات انجام شده File >Exit, (ctrl+S) (Alt+F4) را انتخاب نماييد.
۲- با استفاده از نماهاي Preview ,Normal ,HTML وقت ي كه شما در نماي Page قرار داريد، مي توانيد يكي از سه نماي مختلف را با كليك نمودن روي برگه ها انتخاب كنيد: Normal ( پيش فر ض)، Preview HTML نماي صفحه Normal به شما اجازه مي دهد تا مستقيماً صفحه جاري web را بدون مشاهده هر يك از كدهاي اساسي HTML ويرايش نماييد. نماي HTML طبيعتاً كليد كدهاي را نمايش مي داده و به شما امكان مي دهد تا مستقيماً بتوانيد كد را تغيير دهيد. نماي Preview به شما مجوز مي دهد تنهاروش مشاهده صفحه را در درون يك مرورگر web مشاهده نماييد.
(نكته: به جاي اينكه براي تغيير نماي صفحه خود روي برگرها كليك كنيد، مي توانيد كليدهاي Ctrl+pgaP etrl+PgDn را نيز به منظور حركت به جلو عقب از Normal به HTML و به Preview فشار دهيد)
مصرف از آيكن هاي Views
FronT Page جهت مشاهده ويرايش صفحات يا سايتهاي web، با توجه به آيكني كه شما در نوار Views كليك مي كنيد، شششیوه مفرق را در اختيار شما مي گذارد. FronT Page به طور پيش فرض نماي page را نمايش مي دهد. گزينه هاي ديگر به شما امكان مي دهند تا پوشه گزارش ها، ساختار مروري، فوق پيوندها وظايف اعمال مربوط به صفحه يا سايت جاري web را مشاهده نماييد. هر نما يك مجموعه مفرق از اطلاعات مربوط به سايت يا صفحات شما ار ارائه مي دهد.

No votes yet.
Please wait...

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “پایان نامه طراحی یک وب سایت”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آمار سایت