ویندوز ۱۰ حجم عظیمی از اطلاعات کاربران را به IP های اختصاصی مایکروسافت می‌فرستد!

ویندوز ۱۰ حجم عظیمی از اطلاعات کاربران را به IP های اختصاصی مایکروسافت می‌فرستد! |ویندوز ۱۰ حجم عظیمی از اطلاعات کاربران را به IP های اختصاصی مایکروسافت می‌فرستد! از ام سی الکترونیک| Photo Credit …

الکترونیک در منسوجات و همچنین لباس؛ طراحی، محصولات و همچنین کاربردها

الکترونیک در منسوجات و همچنین لباس؛ طراحی، محصولات و همچنین کاربردها |الکترونیک در منسوجات و همچنین لباس؛ طراحی، محصولات و همچنین کاربردها از ام سی الکترونیک| آن کتاب اصول الکترونیک و همچنین کاربرد آن …

ساخت گوش زنده‌ی انسان با چاپگر سه بعدی زیستی

ساخت گوش زنده‌ی انسان با چاپگر سه بعدی زیستی |ساخت گوش زنده‌ی انسان با چاپگر سه بعدی زیستی از ام سی الکترونیک| Photo Credit To Electronica.ir دانشمندان آمریکایی توانستند با بهره بری و استفاده …