فیلم دیدنی و جذاب آموزشی AVR زبان C و همچنین کدویژن دانشگاه صنعتی همدان

فیلم دیدنی و جذاب آموزشی AVR زبان C و همچنین کدویژن دانشگاه صنعتی همدان |فیلم دیدنی و جذاب آموزشی AVR زبان C و همچنین کدویژن دانشگاه صنعتی همدان از ام سی الکترونیک| فیلم دیدنی …

درخشش تلیار، اپلیکیشن ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان

درخشش تلیار، اپلیکیشن ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان |درخشش تلیار، اپلیکیشن ایرانی در نمایشگاه سبیت آلمان از ام سی الکترونیک| Photo Credit To teleyare.com نمایشگاه سبیت آلمان از ۲۴ تا ۲۸ اسفند همچون قبل …