برچسب خورده: خازن‌

دانلود کتاب الکترونیک بسیار ساده است

دانلود کتاب الکترونیک بسیار ساده است الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف – مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری …

آمار سایت