برچسب خورده: راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات فنی آزمون آیین نامه اصلی یکی از مهم ترین تفاوت هایی که با آزمون آیین نامه مقدماتی راهنمایی و رانندگی دارد اینست که آزمون آیین نامه اصلی شامل سوالات فنی می باشد …

آمار سایت