برچسب خورده: نمایندگی اچ پی

اساس کار پرینتر لیزری

پرینتر لیزر با کمک الکتریسیته ساکن کار می نماید . استوانه چرخان الکتریسیته را بوجود می آوردو یک اشعه نازک لیزر به این استوانه تابیده می شود و به شکل متن یا تصویر ی …

آمار سایت