برچسب خورده: ویرایش انگلیسی مقاله

چطور متن علمی انگلیسی برای مجلات معتبر (ISI) بنویسیم؟

چگونه مطلب علمی انگلیسی جهت مجلات معتبر (ISI) بنویسیم؟ویرایش مقاله انگلیسیاین روزها چاپ مقاله ‌ی انگلیسی در مجلات علمی، در دانشگاه ‌های ایران بسیار زیاد مُد شده است. چنانچه سواد دانشجو یا استاد را …

آمار سایت